Cartera de serveis

Serveis mèdics i asistencials

Especialitats. Àrea mèdica

Àrees d’hospitalització i consultes externes

 • Aparell digestiu
 • Cardiologia
 • Dermatologia
 • Endocrinologia
  • Diabetes i obesitat
 • Medicina interna
 • Medicina preventiva
 • Neurologia
 • Nefrologia   
 • Oncologia
 • Pediatria
 • Pneumologia
 • Reumatologia

Àrees de diagnòstic

 • Endoscòpia digestiva
  • Gastroscòpia
  • Colonoscòpia
 • Pneumologia Unitat de la son
  • Trastorns del son
   • Polisomnografia convencional
   • Poligrafies respiratòries
   • Titulació CPAP
  • Proves broncodilatadores amb espirometria
  • Proves de volums i difusió pulmonar
  • Proves d’al·lèrgia respiratòria (prick test)
  • Broncoscòpia
 • Cardiologia
  • Ecocardiografia
   • Proves d’esforç
   • Holter i Holter TA
   • ECG
 • Dermatologia
  • Biòpsies cutànies
  • Crioteràpia en lesions cutànies superficials
  • Electrocoagulació
 • Hematologia: control pacients descoagulats amb sintrom
 • Neurofisiologia clínica: electromiograma

Especialitats. Àrea quirúrgica

Àrees d’hospitalització i consultes externes

 • Anestesia i reanimació
 • Angiologia i cirurgia vascular
 • Cirurgia plàstica i reparadora
 • Cirurgia general i digestiva
 • Cirurgia maxil·lofacial
 • Cirurgia ortopèdica i traumatologia
 • Cirurgia pediàtrica
 • Ginecologia i obstetrícia
 • Medicina de l’educació física i l’esport
 • Neurocirurgia
 • Oftalmologia
 • Otorinolaringologia
 • Urologia

Programes especials de l’àrea quirúrgica

 • Anestesia i reanimació
 • Angiologia i cirurgia vascular
 • Cirurgia plàstica i reparadora
 • Cirurgia general i digestiva
 • Cirurgia maxil·lofacial
 • Cirurgia ortopèdica i traumatologia
 • Cirurgia pediàtrica
 • Ginecologia i obstetrícia
 • Medicina de l’educació física i l’esport
 • Neurocirurgia
 • Oftalmologia
 • Otorinolaringologia
 • Urologia

Àrees de diagnòstic

 • Angiologia i cirurgia vascular
  • Eco-doppler venós EESS o EEII
  • Eco-doppler arterial EESS o EEII
  • Eco-doppler troncs supraaòrtics
  • Esclerosi de varius
 • Oftalmologia I optometria
  • Biometria
  • Gonioscòpia
  • Iridotomia amb làser
  • Campimetria
  • Capsulotomia amb làser
  • Tonometria
  • Permeabilitat lacrimal
  • Control de fons d’ull
  • Paquimetria
 • Otorinolaringologia
  • Audiometria
  • Impedanciometria
  • Rinolaringoscopia
  • Potencials evocats auditius
 • Urologia
  • Ecografia urològica
  • Cisto-endoscopia

Àrea d’atenció al malalt crític i urgent

 • Urgències generals (temporalment fora de servei degut a les obres de millora de l’edifici)

 • Medicina intensiva (temporalment fora de servei degut a les obres de millora de l’edifici)

Hospitalització

 • Àrea d’emergències mèdiques (temporalment fora de servei degut a les obres de millora de l’edifici)
 • Hospitalització mèdica (temporalment fora de servei degut a les obres de millora de l’edifici)
 • Hospitalització quirúrgica (temporalment fora de servei degut a les obres de millora de l’edifici)

Àrea materno infantil

Ginecologia

 • Revisió ginecològica
 • Unitat de patologia mamària
 • Tècniques de reproducció assistida

Obstetrícia

 • Diagnòstic prenatal
 • Ecografies obstètriques convencionals i en 4D
 • Ecografia morfològica – 20 setmanes
 • Preparació i atenció al part
 • Monitorització materno-fetal
 • Neonatologia
 • Rehabilitació postpart
 • Amniocentesis
 • Rehabilitació sol pèlvic
 • Col·locació de DIU
 • Unitat d’atenció a la menopausa
 • Extracció sang de cordó  ⇒ Més informació

Pediatria

 • Consulta pediàtrica (inclòs dissabtes)
 • Urgències pediàtriques
 • Otoemissió acústica

Especialitats pediàtriques

 • Cirurgia pediàtrica
 • Otorinolaringologia pediàtrica
 • Trauma pediàtrica
 • Endocrinologia pediàtrica

Servei de Psiquiatria i Psicologia

 • Visita diagnòstica i d’orientació de tractament
 • Sessions de psicoteràpia ambulatòria individual
 • Sessions de psicoteràpia familiar

Àrea d’atenció d’infermeria

 • Educació del pacient diabètic
 • Control de pes i de dietes
 • Estomaterapeuta
 • Injectables
 • Cures ambulatòries
 • Presa de tensió arterial

Diagnòstic per la imatge

 • Radiologia convencional
 • Radiologia contrastada
 • Radiologia intervencionista
 • Ecografia
 • Mamografia
 • Tomografia Axial Computeritzada (TAC)
 • Ressonància Magnètica (RMN)

Farmàcia

 • Farmàcia hospitalària

Laboratori anatomia patológica

 • Extraccions de sang
 • Citologies
 • Biòpsies (ambulatòries i intraoperatòries)
 • Gangli centinel·la
 • OSNA

Clínica del Dolor

Clínica del Dolor

 • nfiltracions miofascials de punts gatell i radiofreqüència dels mateixos, musculars (psoas, quadrat lumbar..)
 • Infiltracions intrarticulars (genoll, maluc..), radiofreqüènciaintraarticular
 • Infiltracions interfascials
 • Rizòlisi lumbar, dorsal i cervical
 • Infiltracions foraminals i radiofreqüència polsada foraminal
 • Infiltracions intercostals i radiofreqüència intercostal
 • Infiltracions peridurals
 • Tractament amb radiofreqüència polsada sobre nervi perifèric
 • Bloqueig pudendos
 • Tractament amb radiofreqüència bipolar
 • Tractament amb toxinabotulínica
 • Tractaments endovenosos amb fàrmacs neuromoduladors
 • Iontoforesi
 • Infiltracions i radiofreqüència sobre ganglis profund sistema nerviós vegetatiu (gangli de Walter, celiac, estelat)
 • Terapia neural
 • Neuroestimulació central i perifèrica
 • Bombes intratecals

Unitat del son

 • Estudi del son
 • Tractaments del son
 • Educació del son