Docència

La Clínica de Ponent té convenis amb diverses universitats i centres docents per a la formació d’alumnes universitaris de pregrau i alumnes de grau mig i superior

Universitat de Lleida

Facultat de Medicina: Els estudiants de medicina realitzen rotatoris als diferents serveis del centre (especialitats).
Universitat d’Infermeria: Conveni de pràctiques durant els tres cursos de dura la diplomatura. L’objectiu d’aquest conveni és promoure la millor utilització dels recursos sanitaris, sociosanitaris, humans i materials. El personal d’infermeria del centre coordina i actua com a tutor dels estudiants fent-se responsable de les activitats d’aprenentatge als diferents Serveis del Centre.

Universitat de Vic

Escola d’ Infermeria: Conveni de pràctiques durant els tres cursos que dura la diplomatura. L’objectiu d’aquest conveni és promoure la millor utilització dels recursos sanitaris, sociosanitaris, humans i materials. El personal d’infermeria del centre coordina i actua com a tutor dels estudiants fent-se responsable de les activitats d’aprenentatge als diferents Serveis del Centre.

Universitat Ramon Llull

Escola Universitària d’Infermeria Blanquerna: Conveni de pràctiques. L’objectiu d’aquest conveni és promoure la millor utilització dels recursos sanitaris, sociosanitaris, humans i materials. El personal d’infermeria del centre coordina i actua com a tutor dels estudiants fent-se responsable de les activitats d’aprenentatge als diferents Serveis del Centre.

IES Torre Vicens de Lleida

Cicle formatiu de grau mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria
Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball