Acreditacions i reconeixements

Acreditacions

Centre d’atenció hospitalària aguda acreditat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en data 2 de desembre del 2009, segons el Decret 5/2006, de 17 de gener, pel qual es regula l’acreditació de centres d’atenció hospitalària aguda.

Centre certificat per ATGROUP conforme compleix els requisits establerts a l’article 96 del Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.

La certificació ISO 9001 de la Unitat d’Atenció al Pacient implica que aquesta unitat compleix amb uns estàndards de qualitat excel·lents en els serveis que ofereix als usuaris i pacients de la clínica.

Aquesta fita està alineada amb les directrius estratègiques de la clínica en quant a millorar la qualitat dels processos, la satisfacció de les necessitats i expectatives dels diferents grups d’interès, eixos bàsics per a garantir la competitivitat de l’organització.

Centre acreditat per L’Agència de Salut Pública ha acreditat com a primer centre sanitari privat a Lleida que l’identifica com a establiment on la seva restauració promou l’alimentació mediterrània pels usuaris i professionals del centre (Acreditació AMED –  www.amed.cat )

Reconeixements i premis

HOSPITALS TOP 20

Premis atorgats a nivell Nacional i de caràcter voluntari que organitza i concedeix l’empresa IASIST

La finalitat d’aquests premis es la d’oferir públicament els resultats d’eficiència i qualitat del conjunt d’hospitals espanyols respecte dels que combinen els millors resultats amb una bona gestió dels seus recursos.
Els objectius són:

  • Introduir una metodologia d’avaluació simple i comprensiva del funcionament i resultats dels hospitals.

  • Oferir patrons de referència que serveixin de Benchmark per l’augment del coneixement en el funcionament de cada centre.

  • Reconèixer la bona labor dels hospitals amb millors resultats.

Any 2001. Hospitals i clíniques

Any 2006. Àrea del cor

Any 2011. Hospitals i clíniques

Any 2014. Hospitals i clíniques

Any 2015. Hospitals i clíniques

Visita la web »

Premi Kaizen Lean

El primer premi Kaizen Lean en la categoria “Excel·lència en la salut”, un guardó que reconeix aquelles empreses i personalitats que han contribuït a la millora de la competitivitat a través de l’excel·lència operacional.