Clients

Tipus de client

La Clínica de Ponent és un centre assistencial privat que presta assistència a pacients particulars, a més de mantenir concerts amb les principals mútues i companyies d’assegurances. Així mateix és també un centre concertat del CatSalut (Servei Català de la Salut).

Drets i deures en relació amb la salut i l’atenció sanitària

Els  drets i deures dels usuaris són els que fixa la Generalitat de Catalunya, i que es poden consultar aquí

Drets i deures de la ciutadania

A més, a la Unitat d’Atenció al Client de la Clínica de Ponent també es pot trobar la “Carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l’atenció sanitària”, així com un tríptic de la Comissió de Bioètica del centre, per donar a conèixer i facilitar la informació necessària a tots els usuaris respecte al Document de Voluntats Anticipades (D.V.A.).

Política de la Qualitat – Unitat Atenció al Usuari

Política de la Qualitat – Servei d’Urgències

Atenció al client

Servei d’Atenció al Client
973 727 927
C/ La Premsa, 5
25004 Lleida
Horari: 8:30h a 19h