El Dr. Alfredo Escartín, especialista en Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu de Clínica de Ponent, estrena el robot Da Vinci a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova.

La intervenció amb el robot Da Vinci, duta a terme pel doctor Escartín, Cap de Secció de Cirurgia Gàstrica i Hepatobiliopancreàtica de l’Hospital Arnau de Vilanova, ha estat una vesícula i ha permès que aquesta operació sigui el menys invasiva possible el que suposa un postoperatori menys dolorós i una recuperació més ràpida.

El Dr. Escartín és Cap de Secció de Cirurgia Gàstrica i Hepatobiliopancreàtica a l’Hospital Arnau de Vilanova