El dia 5 de Maig es celebra, com cada any, el Dia Mundial de la Higiene de les Mans impulsat per l’OMS des de l’any 2009. Aquesta jornada té com a finalitat conscienciar i implicar als professionals sanitaris  en la prevenció de les infeccions relacionades amb l’assistència sanitària mitjançant la mesura senzilla i eficaç de la higiene de les mans. Tot i que la responsabilitat d’aquesta higiene correspon als professionals sanitaris, en el foment de les pràctiques òptimes es recomana estimular la participació, el compromís i l’apoderament dels pacients en la mateixa.

Aquest any, amb l’eslògan “És a les vostres mans prevenir la septicèmia en l’atenció sanitària”, l’OMS prioritza la millora de les pràctiques d’higiene de les mans en els moments adequats per prevenir la septicèmia.

S’han dut a terme una sèrie d’accions, tant a nivell professional, com amb els pacients, per tal de facilitar la difusió de la importància que té una correcta Higiene de mans en el nostre àmbit.