Política de privacitat

Política de privadesa i LOPD

De conformitat amb l’establer en la Llei la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (*LOPD), les dades subministrades per l’Usuari quedaran incorporats a un fitxer automatitzat, el qual serà processat exclusivament per a la finalitat descrita. Aquests es recolliran a través dels formularis corresponents, els quals només contindran els camps imprescindibles per poder prestar el servei requerit per l’Usuari.

D’acord amb el que es disposa en la normativa vigent, aquesta organització només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei.

Les dades de caràcter personal seran tractats amb el grau de protecció adequat, segons el Reial decret 994/1999 d’11 de juny, adoptant les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que els puguin utilitzar per a finalitats diferents per les quals s’hagin sol•licitat a l’Usuari.

En cas que es consideri oportú cedir les dades de caràcter personal a altres entitats, l’Usuari haurà de ser informat explícitament de la finalitat del fitxer, dades cedides i el nom i adreça del que cedeix, perquè doni el seu consentiment inequívoc referent a això.

Clínica Ponent, en l’actual versió del seu Web, no utilitza cookies, es disposa d’eines pròpies no invasives per generar les estadístiques d’accés.

Clínica de Ponent es reserva el dret a denegar o retirar l’accés als seus websites i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals d’ús.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent a cada moment. És per això que aquesta entitat es reserva el dret a modificar el present avís legal per adaptar-ho a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís en què s’accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector.

Informació sobre la voluntarietat de deixar les dades i les seves conseqüències.

Voluntarietat
S’informa als usuaris de la website, que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en la present website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol•licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.

Conseqüència
Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis prestats per aquesta entitat, els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del com és titular aquesta entitat podent exercir-ne els drets pertinents segons la clàusula següent.

Informació sobre els drets de rectificació, accés, oposició i cancelació de les seves dades.
Finalment l’Usuari podrà exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel•lació en compliment de l’establer en la LOPD, o simplement per qualsevol consulta o comentari personal referent a això, mitjançant l’enviament d’una notificació via correu postal a l’atenció del Responsable de Seguretat de Clínica Ponent, Av. Prat de la Riba 79-81 25004 Lleida, Espanya, amb la referència “Protecció de Dades”. Aquesta sol•licitud ha de ser per escrit, signada i acompanyant de fotocòpia del DNI o Passaport.